Be­grav­ning

Strömstads Tidning - - Familj -

I Tjärnö kyr­ka har hål­lits be­grav­nings­guds­tjänst för An­na

Jo­hans­son.

Grif­te­tal, över­lå­tel­se och bi­bel­läs­ning hölls av präst Bengt Mag­nus­son.

För mu­si­ken sva­ra­de or­ga­nist Karl-Ax­el Falk. Han spe­la­de som in­led­ning In­bju­dan till Bo­hus­län och till av­slut­ning Trös­te­vi­sa av B An­ders­son samt till psal­mer­na Tryg­ga­re kan ing­en va­ra och Den bloms­ter­tid nu kom­mer.

Vi fick ock­så lyss­na till En sång om kär­le­ken-Här­lig­he­tens mor­gon med Sten & Stan­ley, Sång till fri­he­ten med Björn Afze­li­us och Som en blän­kan­de sil­ver­tråd med Las­se Berg­ha­gen.

Vack­ra blom­mor fanns i kyr­kan och min­nes­gå­vor till Barn­can­cer­fon­den, Hjärn­fon­den och Hjärt-Lung­fon­den har kom­mit in till An­nas min­ne från fa­milj, släkt och vän­ner.

Värd i kyr­kan var ent­re­pre­nör Ima An­ders­son och hon vi­sa­de fram till av­sked un­der ti­den som det spe­la­des still­sam mu­sik.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.