Fak­ta: Can­cer

Strömstads Tidning - - Ve­ten­skap -

Can­cer är ett sam­lings­namn

• för när cel­lens re­gle­ring kring ny­bild­ning in­te läng­re fun­ge­rar som den ska, ut­an i stäl­let stän­digt ny­bil­das vil­ket kan bil­da en knöl, en tu­mör. Can­cer­cel­ler­na över­le­ver of­ta läng­re än fris­ka cel­ler, vil­ket dri­ver på till­väx­ten. Can­cer­cel­ler kan se­dan in­fil­tre­ra frisk väv­nad och ge upp­hov till me­tas­tas­bild­ning vil­ket är dot­ter­tu­mö­rer på and­ra plat­ser i krop­pen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.