SVT åter­in­för hal­lå­or­na som tv-säll­skap i ru­tan

För förs­ta gång­en på åt­ta år är SVT:s hal­lå­or till­ba­ka i bild.

Strömstads Tidning - - Namn & Nä­ra - TT

Från och med den här vec­kan tu­ras de väl­be­kan­ta pro­fi­ler­na Rit­za Pa­pacon­stan­ti­nou och Jo­van Ra­do­mir om att hål­la tit­tar­na säll­skap i ru­tan och kom­mer till­fäl­ligt att pre­sen­te­ra pro­gram­men un­der dag­tid i SVT1.

”Det ska bli trev­ligt att hål­la min mam­ma och al­la and­ra trog­na SVT-tit­ta­re säll­skap un­der da­gar­na. Jag har sak­nat den här rol­len och tyc­ker be­slu­tet är klock­rent”, sä­ger Jo­van Ra­do­mir i ett press­med­de­lan­de.

Rit­za Pa­pacon­stan­ti­nou tyc­ker att det känns själv­klart att vi­sa tit­tar­na att det finns säll­skap i ru­tan.

”Vi har al­la hjälpts åt för att kun­na in­fö­ra ett dag­hal­lå med kort var­sel och jag är stolt över att få va­ra en del av det ar­be­tet”, sä­ger Rit­za Pa­pacon­stan­ti­nou i press­med­de­lan­det.

Un­der för­ra vec­kan gui­da­de pro­gram­le­da­ren Mic­ke Leij­ne­gard tit­tar­na ge­nom da­gen i SVT:s spe­ci­el­la sats­ning ”Säll­skap med SVT1”.

Jo­van Ra­do­mir.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.