Nor­dens Ark – fri en­tré för 2 barn

Strömstads Tidning - - Er­bju­dan­den -

Väl­kom­men till Nor­dens Ark i Bo­hus­län som ar­be­tar för att ge utrot­nings­ho­ta­de djur en fram­tid. Här be­dri­ver man avel, upp­föd­ning, forsk­ning och ut­bild­ning samt ar­be­tar med att spri­da kun­skap om bi­o­lo­gisk mång­fald. Nor­dens Ark är upp­de­lat i tre sek­tio­ner; den Vil­da par­ken, Lant­går­den och Eko­par­ken. Er­bju­dan­det gäl­ler två barn un­der 17 år fri en­tré i säll­skap med fullt be­ta­lan­de vux­en. Bil­jet­ter­na lö­ser ni i en­trén och anger ra­batt­ko­den som du ser i in­log­gat lä­ge. Öp­pet från kl 10 al­la da­gar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.