Norr­män påsk­hand­lar trots ka­ran­tän

Många norr­män fort­sät­ter att tu­ra till Sve­ri­ge och hand­la trots att det le­der till 14 da­gars ka­ran­tän.

Strömstads Tidning - - Ny­he­ter - Ja­kob Si­mon­son ja­kob.si­mon­son@st­nb.se 0526-624 10

Den 17 mars stäng­de Nor­ge grän­sen till Sve­ri­ge, och se­dan dess får norr­män som åker över till Sve­ri­ge och vän­der till­ba­ka sit­ta i 14 da­gars hem­ma­ka­ran­tän. Än­då fort­sät­ter många norr­män tu­ra över till Sve­ri­ge, rap­por­te­rar Hal­den Ar­bei­der­blad.

– De fles­ta sä­ger att de är per­mit­te­ra­de och än­då kom­mer att va­ra hem­ma. Och då är det okej, sä­ger Fro­de Pe­ter­sen, in­sats­le­da­re vid Øst po­li­ti­di­strikt.

Han be­rät­tar att det än­då in­te säl­lan fö­re­kom­mer brott mot ka­ran­tän­reg­ler­na.

– Vi re­gi­stre­rar bi­lar och per­so­ner som kor­sar grän­sen in­nan de 14 da­gar­na gått. Det räk­nas som brott mot ka­ran­tän­be­stäm­mel­ser­na. Där har Rik­sad­vo­ka­ten kom­mit med för­slag till bö­ter på 15 000 till 20 000 kro­nor, sä­ger Fro­de Pe­ter­sen till den nors­ka tid­ning­en.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.