Rädd­nings­tjäns­ten väd­jar: el­da in­te

Strömstads Tidning - - Ny­he­ter -

Rädd­nings­tjäns­ten upp­ma­nar all­män­he­ten att und­vi­ka sved­je­eld­ning och onö­dig eld­ning av träd­gårds­av­fall hem­ma på tom­ten. Det rå­der stor risk för gräs­brän­der just nu, och man vill und­vi­ka onö­di­ga ut­ryck­ning­ar på grund av si­tu­a­tio­nen med co­ro­na­vi­ru­set.

Det är det tor­ra fjol­års­grä­set som gör att det i nu­lä­get rå­der stor risk att even­tu­el­la bra­sor snabbt kan spri­da sig på oväl­kom­na sätt.

Un­der tors­dags­ef­ter­mid­da­gen fick fle­ra en­he­ter från rädd­nings­tjäns­ten ryc­ka ut och släc­ka en gräs­brand i Ljungski­le. Även i Ly­se­kil och Strömstad har rädd­nings­tjäns­ten lar­mats om gräs­brän­der.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.