Tåg kör­de på ett träd

Strömstads Tidning - - Ny­he­ter -

Det blev stopp i tåg­tra­fi­ken på nor­ra Bo­hus­ba­nan på tis­dag ef­ter­mid­dag, ef­ter att ett tåg kört på ett träd som häng­de på en led­ning över järn­vä­gen.

Tå­get gick i norr­gå­en­de rikt­ning mel­lan Ding­le och Ta­num när det kör­de på trä­det. Olyc­kan sked­de kloc­kan 13.17.

Re­se­nä­rer­na eva­ku­e­ra­des och for vi­da­re i buss i rikt­ning mot Strömstad, en­ligt Väst­tra­fiks stör­nings­jour.

Buss er­sat­te tåg­tra­fi­ken un­der ef­ter­mid­da­gen me­dan Tra­fik­ver­ket röj­de bort trä­det som or­sa­kat olyc­kan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.