Fak­ta: Brist på skydds­ut­rust­ning

Strömstads Tidning - - Ny­he­ter - Käl­la: SVT Ny­he­ter

Sve­ri­ges lä­kar­för­bund (SLF) larm om att det rå­der brist på skydds­ut­rust­ning i de­lar av lan­det un­der den rå­dan­de co­ro­na­pan­de­min. Av de drygt 500 skydds­om­bud som sva­rat på en en­kät som SLF skic­kat ut sva­ra­de över 30 pro­cent av de ak­ti­va i öp­pen­vår­den att det är ”brist­fäl­lig” el­ler ”myc­ket brist­fäl­lig” till­gång till skydds­ut­rust­ning. Siff­ror­na var un­ge­fär fem pro­cen­ten­he­ter läg­re bland de som ar­be­tar i slu­ten­vår­den, allt­så på sjuk­hu­sen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.