Un­dan­ber sig åskå­da­re

Strömstads Tidning - - Nyheter -

I dag torsdag hålls kom­mun­full­mäk­ti­ge­mö­te på Strömstad Gym­na­si­um. På grund av den rå­dan­de co­ro­na­pan­de­min ber kom­mu­nen all­män­he­ten att in­te kom­ma till mö­tet som åskå­da­re. I stäl­let kan den in­tres­se­ra­de föl­ja mö­tet via webb­sänd­ning­en på kom­mu­nens hem­si­da.

Lo­ka­len, au­lan på gym­na­si­et, är vald för att le­da­mö­ter­na ska kun­na spri­da ut sig och hål­la la­gom av­stånd till varand­ra.

– Det är am­bi­tio­nen, det är där­för vi har valt den sto­ra lo­ka­len. Den ska räc­ka till 400 per­so­ner, så vi pla­ce­rar ut oss med go­da av­stånd, sä­ger kom­mun­full­mäk­ti­ges ord­fö­ran­de Ron­nie Brors­son (S).

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.