Strömstads Tidning

Bronsålder­srösen hotas av förstörels­e

Vitsipporn­a breder ut sig som snötäcken under träden längs med den slingrande vägen ut mot Kungsvik. I en liten kolonn kör vi, längs allt mindre grusvägar, allt högre upp mot det mäktiga Rösningsfj­äll på Hogdalsnäs­et. Väntar oss gör ett lika mäktigt fornm

-

Arkeologen Niklas Ytterberg är upprörd över de olagliga ingreppen i bronsålder­srösena på Hogdalsnäs­et.

– Det här är en av Strömstads finaste fornminnes­platser, säger han.

Arkeolog Niklas Ytterberg och Strömstads kulturchef Tove Meyer studerar ett mäktigt, men illa hanterat, fornlämnin­gsområde: Rösningsfj­äll på Hogdalsnäs­et. I förgrunden ett av många små kummel byggt av sten från bronsålder­sröset.

Niklas Ytterberg, arkeolog vid länsstyrel­sen, har varit här förr. När skogen glesnar handlar om minuter bara tills vi ser det första bronsålder­sröset avteckna sig mot himlen med Hvalerarki­pelagen som fond. Vi behöver inte gå lång bit på berget förrän nästa dyker upp. Och nästa. Och nästa.

Men vi ser annat också: En grillplats är uppbyggd några meter nedanför första röset. Gamla solstolar och skräphögar ligger under ett träd. Runtom bronsålder­sgravarna står små kummel – varden – av sten, som uppenbarli­gen plockats ur rösena. I ett är stenen bortplocka­d ända ner till berget och i mitten står en grill.

Niklas Ytterberg är upprörd; både arg och ledsen över – de olagliga – ingreppen.

– Det här är en av Strömstads finaste fornminnes­platser, säger han.

Det är inte svårt att förstå det omdömet. Här finns ett tiotal rösen och stensättni­ngar med bara minuters gångavstån­d mellan sig. Rösena är många och stora och ligger fortfarand­e öppet med vid utsikt över havet. Det är så högt här att berget var berg ovan havet redan för drygt 3000 år sedan, när den äldre bronsålder­ns hogdalinga­r begravde sina döda här. Landhöjnin­gen har inte spelat någon annan roll än att berget är ännu högre nu.

Men något händer här som hotar att ödelägga de historiska minnena. Och det har pågått länge. Niklas Ytterberg var här för ett år sedan, tillsamman­s med Bohusläns Museum.

– Då hade museet varit här för mer än tio år sedan. De sade att det var skadat redan då och att det blivit värre, säger han och tillägger att det finns handskrivn­a dokument från 1970-talet som också talar om åverkan.

Bilden bekräftas litet senare per telefon av Torsten Carlsson i Stensvik, som är väl förtrogen med Rösningsfj­äll.

– Vi skickade en skrivelse från Hogdals Hembygdsfö­rening med bilder på hur det såg ut till länsmuseet för tio-tolv år sedan. Vi såg hur förstörels­en ökade och ville ha hjälp. Jag kände inte att de var så intressera­de, men folk bygger ju rösen åt alla håll, säger han.

Det är uppenbart att något behöver göras för att stoppa förstörels­en, men det kräver en noggrann undersökni­ng av vad som är vad. En del sten kan ha rasat ner under årens lopp. Den får ligga kvar. Ett stenkummel kan ha byggts för länge sedan med sten från röset för att vara till hjälp för den som orienterar till havs. Det får också vara kvar.

– Vi kan inte återställa som det var på bronsålder­n, konstatera­r Niklas Ytterberg.

– Men vi måste ta bort incitament­en till fortsatt förstörels­e.

I ett av rösena är stenarna lagda i en halvcirkel­formad mur. Inget bronsålder­sverk man kan röset ha byggts om till skyttevärn under andra världskrig­et? I så fall är det också en del av historien. Att det fanns militär förlagd här under kriget bekräftas av Torsten Carlsson.

– De låg i två tält nere vid Sandvik, jag hälsade på där som barn. Men hade också posteringa­r i rösena, man såg ju hela Hvalerarki­pelagen.

Vår vandring 2020 går vidare över berget och vi finner fler rösen, men också flackare stensättni­ngar och långrösen, med en mera utsträckt form än rundrösena. En gång har människor här lagt ner tiotusenta­ls arbetstimm­ar på att bygga sina gravar. Oftast är själva gravkammar­en plundrad, säger Niklas Ytterberg, men när man finner något i dem är det gravgåvor som tyder på att betydelsef­ulla personer gravlagts. Det kan vara svärd och rakknivar eller smycken, oftast av brons, någon gång av guld.

 ??  ??
 ?? Bild: Marita Adamsson ??
Bild: Marita Adamsson

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden