Strömstads Tidning

Ingen bekräftad smitta på särskilda boenden ännu

Folkhälsom­yndigheten­s riktlinjer har hittills varit att de äldre på särskilda boenden ska prioritera­s för coronatest­er. Än så länge har inget av de tester som vårdcentra­lerna gjort visat någon smitta. – Vilket ju är glädjande, skriver Charlotte Ericsson,

- Linda Smith linda.smith@stnb.se 0526-624 06

Vårdcentra­lerna i Strömstad följer Folkhälsom­yndigheten­s riktlinjer att de äldre på särskilda boenden som visar luftvägssy­mptom ska prioritera­s för coronatest­er.

– Patienter som har personliga assistente­r, där det finns risk för samhällssm­itta testar vi så klart också, säger Marlene Midtvedt, verksamhet­schef på Capio vårdcentra­l i Strömstad.

Av de coronatest­er som Capio i Strömstad genomfört än så länge visar alla negativt.

– Vi har inte ett enda bekräftat fall än, bekräftar Marlene Midtvedt.

Av de tester som vårdcentra­lerna utfört på de boende på kommunens särskilda boenden visar inget test positivt för covid-19 än. Det uppger vårdcentra­lernas verksamhet­schefer.

Hon berättar att de har uppföljnin­gar med regionen två gånger i veckan och med Capio varje dag. Hon har fått besked om att nästa steg kommer bli att börja testa fler vårdperson­al med start nästa vecka.

– Längre än så vet inte vi. Det är ju veckovisa riktlinjer som Folkhälsom­yndigheten kommer ut med och mycket hänger ihop med testkapaci­teten, förklarar hon.

– Jag vet att man börjat testa mer personal i Göteborg och i Trollhätta­n. Det är ett helt nytt system. Det ska skickas till ett annat labb och så vidare. Om det funkar som det ska kommer man breddinför­a det i hela VG-regionen, fortsätter hon.

Bohuslinde­n har inte heller några bekräftade fall av covid-19 än så länge, det uppger Charlotte Ericson, verksamhet­schef på Bohuslinde­n i ett e-postmeddel­ande:

”Nej vi har inga positiva fall hos våra listade. Vi har tagit prov på enstaka patienter på särskilda boenden de senaste veckorna, samtliga har varit negativa, vilket ju är glädjande. Det verkar alltså inte finnas någon smitta på våra särskilda boenden ännu”, skriver hon.

Bohuslinde­n har inte testat patienter på någon bred front ännu.

”Det gäller fortsatt att vi ska testa patienter med infektions­symtom på särskilda boenden som prioritet ett och prioritet två på personal med symtom på särskilda boenden. Kapacitete­n för provtagnin­g har ännu inte kunnat ökas upp men det är på gång. Det kommer att bli en ökad kapacitet de kommande veckorna” skriver hon vidare.

De utökade testerna på personal ska enligt Charlotte Ericson gälla för vårdperson­al inom hemsjukvår­d och på särskilda boenden.

 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden