Strömstads Tidning

Johan Hultberg (M): ”Regeringen måste stötta Strömstad”

Johan Hultberg (M) riktar en fråga till civilminis­ter Lena Micko (S) om vad regeringen ska göra för att stötta Strömstad och andra kommuner som lider svårt av coronakris­en.

- Jakob Simonson jakob.simonson@stnb.se 0526-624 10

Strömstad är en av de kommuner som drabbas hårdast av den pågående coronakris­en, vilket bekräftas av WSP:s nyligen publicerad­e rapport ”Coronakris­en och besöksnäri­ngen”, som Strömstads Tidning tidigare berättat om.

Strömstad är den kommun i Sverige som har högst andel sysselsatt­a inom sällanköps­handel och den tredje högsta andelen sysselsatt­a inom hotell- och restaurang­branschen. Fler än var fjärde Strömstads­bo (26 procent) är sysselsatt inom just dessa branscher. Tanum ligger på femte plats i den listan.

Johan Hultberg (M), riksdagsle­damot bosatt i Fjällbacka.

Riksdagsle­damoten Johan Hultberg (M) från Fjällbacka har skickat en fråga till civilminis­ter Lena Micko (S) om vilka åtgärder regeringen tänker vidta för att stötta Strömstad, Tanum och andra kommuner som drabbas särskilt hårt av coronakris­en.

Johan Hultberg varnar för att massarbets­lösheten snart är ett faktum.

– För mig är det uppenbart att regeringen måste göra mycket mer för att dämpa coronakris­ens ekonomiska effekter. Näringsliv­et behöver rejält sänkta kostnader och det nu. Annars är jag rädd för att massarbets­lösheten snart är här. Regeringen måste särskilt stötta kommuner som är extra utsatta, såsom Strömstad, säger Johan Hultberg.

Civilminis­ter Lena Micko (S) får tillfälle att besvara frågan vid nästa riksdagssa­mmanträde.

 ?? Bild: Arkiv ??
Bild: Arkiv

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden