Strömstads Tidning

Strömstad rankas högt vad gäller myndighets­utövning

En ny mätning av upplevd service i kommunal myndighets­övning 2019 placerar Strömstads kommun högt – på plats 39 bland landet 290 kommuner. Sämre gick det för Tanum.

- Jakob Simonson jakob.simonson@stnb.se 0526-624 10

Mätningen ”Insikt” utförs av Sveriges kommuner och regioner med en enkät bland kunder, bland annat företagare och privatpers­oner, som haft ett avslutat myndighets­ärende i kommunen. Sex myndighets­områden mäts: brandskydd, bygglov, markupplåt­else, miljö- och hälsoskydd, livsmedels­kontroll samt serverings­tillstånd.

I enkäten får man tycka till om det som fungerar bra respektive mindre bra i myndighets­utövningen.

Strömstad hamnar på plats 39 – med ett Nöjd kund-index på 77 – och det är den bästa placeringe­n för kommunen hittills.

Sämre gick det för Tanum i årets rankning – kommunen hamnar på plats 147 i rankningen, med ett Nöjd

Strömstad hamnar på plats 39 i SKR:s mätning ”Insikt”.

kund-index på 69. Snittet för landets kommuner är ett index på 72.

– Vi har tappat några poäng vilket innebär att vi gått från ett bra resultat till ett godkänt, enligt SKR:s skala för kommunens service gentemot företagen. Detta är vi förstås inte nöjda med, utan vi kommer att fortsätta arbeta med att förbättra vår service till företagen, kommentera­r Liselotte Fröjd (M), kommunstyr­elsens ordförande på Tanums kommuns hemsida.

Högst av alla kommuner rankas Trosa. På andra plats i Sverige, och bäst i Västra Götaland, hamnar Åmål.

 ?? Bild: Jakob Simonson ??
Bild: Jakob Simonson
 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden