Strömstads Tidning

Nära döden då han fraktade 65 ton dynamit

För 55 år sedan var Olof Ottosson på Rossö med om ett stort äventyr till havs när han som andrestyrm­an fraktade 65 ton dynamit till Etiopien med tremastare­n Ellen. För Strömstads Tidning berättar han om det speciella uppdraget, som bjöd på stormar och en

-

För en tid sedan presentera­des boken Ellen af Klöverön, med undertitel Dynamitres­an. Boken handlar om Sveriges sista seglande fraktfarty­g i internatio­nell fart, tremastare­n Ellen, och den vådliga resan 1965 med 65 ton dynamit från Otterbäcke­n i Vänern till Assab i Etiopien. Författare­n Bjarne Jacobson har förvandlat sina dagboksant­eckningar från resan till en trevlig läsning.

Olof Ottosson, ett välkänt ansikte på Rossö, var också med på resan. Han sökte jobb på Ellen som lättmatros när hon låg i Göteborg och var på väg upp i Vänern för att hämta dynamitlas­ten. Olof hade just gjort lumpen i marinen och ville nu samla sjötid för att komma in på Sjöbefälss­kolan. Skepparen på Ellen, en gammal marinoffic­er, var noga med bemanninge­n, så Olof blev till sin förvåning direkt anställd som andrestyrm­an.

– Det blev ett riktigt pojkäventy­r, säger Olof Ottosson.

Skepparen, ägaren, hade en dröm med Ellen. Planen var att segla in så mycket pengar som möjligt med dynamitlas­ten och därefter fortsätta genom Röda havet och, via Söderhavet, så småningom nå fram till Kalifornie­n. Där skulle han bygga om Ellen och etablera sig som charterske­ppare.

Ellen, som byggdes 1906, var en båt med fina linjer och en bra seglare. I vanliga fall lastade hon 320 ton så 65 ton dynamit var egentligen för lite last för att seglingseg­enskaperna skulle komma fram. Skepparens förhoppnin­g var att hitta mer last efter vägen men det visade sig att det inte var någon som ville frakta i en båt som var fylld med sprängämne­n.

En dieselmoto­r stöttade och i bra vind kunde det bli fart på uppemot åtta knop.

– Vi började med att segla ner till Köpenhamn i oktober för underhåll och ta ombord förråd. I masten hade vi en röd flagga som visade att vi hade sprängämne­n ombord, så därför fick vi inte gå in till kaj utan måste alltid ligga en bit ut på redden. Kiel-kanalen var inte att tänka på för en femtioårig skuta med en last av dynamit, säger Olof Ottosson.

Skepparens hustru och dotter, 14 år, var också med på resan. I hamn lagade hustrun god mat, men när det började rulla blev hon sjösjuk och försvann med en flaska rödvin ner under däck.

Skepparen ville ha mycket gjort ombord och det var ständigt arbete för den lilla besättning­en på fem personer, förutom skepparen och hans familj. En person måste alltid stå vid ratten.

– Dottern var väldigt bra på att styra, säger Olof.

Det var långa arbetspass med tungt arbete och knappt med sömn.

– Vi fick storm i Engelska kanalen och det blev surt och fuktigt i skansen så vi flyttade alla in i en hytt i aktern. Kocken fick ta spjärn med allt han hade för att laga maten i den lilla byssan. Vi hade varken radar eller kommunikat­ionsradie och sikten var så dålig att det var tal om att vända och gå upp i Nordsjön igen, minns Olof. Att vända hade varit riskabelt trots att vi inte hade så många segel uppe.

Hela tiden skrapades och målades det på Ellen, för skepparen vill ha henne presentabe­l vid ankomsten till Port Said.

Det var långa dagar fyllda av arbete. Hela riggen skulle ses över, det skulle målas, och seglen, av tjock segelduk, skulle repareras efter stormen i Engelska kanalen.

Ellen navigerade­s efter död räkning vilket inte var helt tillförlit­ligt. Med radiopejle­n försökte de pejla radiofyrar för att få sin position men den var dåligt justerad så den hade

När jag vände ryggen till kom en jättevåg över fören och tog med mig

sina begränsnin­gar. Ibland visade den på Sahara och då och då befann de sig i Italien.

I Medelhavet höll resan på att vara över för Olof.

– Vi fick en ny storm och jag skulle gå fram och täcka över förseglen som var nertagna. Sjöarna slog över båten hela tiden och när jag vände ryggen till kom en jättevåg över fören och tog med mig. Jag

 ?? Bild: Jerker Norlander ?? Olof Ottosson, en välkänd profil på Rossö, berättar om ett havsäventy­r som var nära att sluta olyckligt för honom själv.
Bild: Jerker Norlander Olof Ottosson, en välkänd profil på Rossö, berättar om ett havsäventy­r som var nära att sluta olyckligt för honom själv.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden