Strömstads Tidning

Fakta: Testet och det nya coronaviru­set

-

För att följa Folkhälsom­yndigheten­s rekommenda­tioner gjorde vi så här när vi genomförde testet: Panelen var reducerad till åtta personer. Varje deltagare släpptes in en och en i huset. Alla fick möjlighet att tvätta händerna innan testet. Panelmedle­mmarna slussades sedan, fortfarand­e en och en, in i testrummet. Där placerades de i tre rader, med minst en meter mellan varje plats. Alla satt kvar på sina platser under hela testet.

När testet var slut gick panelmedle­mmarna ut igen, en och en med väl tilltaget mellanrum. Handsprit och gummihands­kar fanns tillgängli­gt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden