Strömstads Tidning

En rapp berättare med svart humor som fängslar

Den här veckans boktipsare är Linda Oderbrant, biblioteka­rie på Stadsbibli­oteket. Hon väljer en bok om mat, historia och kultur. En skildring av Sovjetsamh­ället via matkulture­n. Och kökulturen.

- Linda Oderbrant

Detta är ett stycke kulturhist­oria som sträcker sig över tre generation­er. Anya von Bremzen tar oss med till 1900-talets Sovjet och skildrar århundrade­t genom sin egen gripande familjehis­toria. Författare­n, som själv växte upp i Sovjetunio­nen på 1960-talet, blev senare en framståend­e och prisbelönt matskriben­t i USA. Och det är just maten som är utgångspun­kten i Det goda sovjetiska köket. Vi tas med på en kulinarisk resa genom Rysslands och Sovjetunio­nens historia.

Varje kapitel i boken utgör ett decennium. Det börjar på 1910-talet och tsardömets sista skälvande dagar. Med maten i fokus skildrar Anya von Bremzen vad maten betydde för hennes familj, men också för landet som helhet.

Bifogat i boken finns tio recept, ett från varje decennium. Här finns recept på tsartidens extravagan­ta pirog ”Kulebjaka” och här finns ”Majsbröd för Chrusjtjov”. Nikita Chrusjtjov som fnissande även kallades majsmannen eftersom han förgäves ville få Sovjets invånare att använda majsmjöl istället för vetemjöl. Vete var nämligen en bristvara då skördarna 1963 var katastrofa­la. Men bröd var i det närmaste heligt och bröd skulle bakas på vete, ansåg man. Eller som författare­ns mamma Larisa då tänkte: ”Vad ska jag med det här gula sågspånet till?”

Den dagliga kampen för att skaffa fram mat på bordet var ett av de största bekymren i tillvaron. Människor över hela Sovjet tvingades stå i matköer. Von Bremzen menar att en genomsnitt­lig person ägnade mellan en tredjedel och hälften av sin lediga tid åt att stå i kö för någonting. Men som författare­n påpekar var kön inte ett grått och overksamt ingenting. Nej, detta var platsen där folk från alla samhällssk­ikt stod tillsamman­s, umgicks, utbytte skvaller, hamnade i slagsmål. Hennes föräldrar till och med träffades i en kö och deras kärlek slog ut i blom i en annan kö. Nästan ett helt kapitel ägnas åt kökulturen och det är rappt skrivet och riktigt underhålla­nde.

Just författare­ns sätt att skriva fångar mig. Hon är en strålande berättare. Hon är rapp och texten är präglad av svart humor vilket gör den lättläst. Som läsare får man en bild av Sovjet inifrån och jag läser boken med stort intresse. Jag omväxlande häpnar, förvånas, förfäras och skrattar.

 ?? Biblioteka­rier som skriver boktips. Linda Oderbrant, Lise-Lotte Arnäs (sittande), samt från vänster Terhiä Voionmaa, Gunilla Sandin, Eva Danielsson, Eva Bejhed, Lena Vallsten. ??
Biblioteka­rier som skriver boktips. Linda Oderbrant, Lise-Lotte Arnäs (sittande), samt från vänster Terhiä Voionmaa, Gunilla Sandin, Eva Danielsson, Eva Bejhed, Lena Vallsten.
 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden