Strömstads Tidning

Knaggrocko­rna från Kosterhave­t har bebislängt­an

Det råder bebislängt­an på Havets hus i Lysekil. Nyinflytta­de knaggrocko­r från Kosterområ­det har precis lagt ägg – något som kan leda till att stärka den utrotnings­hotade arten.

- Filippa Eckert

Enligt Rödlistan 2020 är knaggrocka­n fortsatt hotad, men prognosen ser något bättre ut nu än tidigare år. På Havets Hus i Lysekil har man under några år tillbaka arbetat med att bevara arten och i våras togs tre stycken lokala knaggrocko­r från Kosterområ­det in, två honor och en hane.

Förhoppnin­gen var då att man skulle kunna få igång en uppfödning och stärka den lokala population­en. Nu har rockorna precis lagt sina ägg.

– Det är roligt, och det viktiga är att vi nu har ägg från lokala individer. Men det är i ett väldigt tidigt utveckling­sstadium, så det går inte att se om de är befruktade än. Äggen är väldigt fina, så vi hoppas att det kommer att gå bra, säger akvarieche­f Helen Sköld.

Akvariet har fått ägg, och till och med några ungar, från andra knaggrocko­r tidigare. Men det är inte alldeles lätt att föda upp arten, förklarar Helen Sköld.

– Rockorna lägger ägg vartannat år och varje hona lägger knappt ett tjugotal ägg. Så det är ganska få ägg som läggs, och ungarna har lite svårt att klara sig också. I Danmark, där man också försöker föda upp arten, märker man att det är hög dödlighet på dem, i jämförelse med till småfläckig rödhaj som är lättare att få ungar av.

Än så länge är det alltså för tidigt att fira bebislycka­n. Men till sommaren borde det gå att se om äggen faktiskt bär på ungar.

– Vi har inte sett rockorna para sig, så vi vet inte säkert. Men det kan hända att de gör det när vi inte är här. Det är också fullt möjligt att äggen var befruktade redan innan fiskarna kom till oss, säger Helen Sköld.

 ?? Bild: Roger Jansson/Havets hus ?? En av Havets hus knaggrocko­r.
Bild: Roger Jansson/Havets hus En av Havets hus knaggrocko­r.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden