Mörk fram­tids­dysto­pi vin­ner täv­ling

De­bu­tan­ten Sti­na Nils­son vin­ner Bon­ni­er Carl­sens ma­nus­täv­ling med dysto­pin ”Det svar­ta reg­net”. Boken hand­lar om en för­störd värld, där bar­nen mås­te räd­da sin för­gif­ta­de om­giv­ning.

Strömstads Tidning - - Namn & Nära - Elin Swe­den­mark TT

Vå­ren 2019 ut­lys­te Bon­ni­er Carl­sen en ma­nus­täv­ling för att hit­ta näs­ta sto­ra be­rät­ta­re för barn i åld­rar­na 7 till 12 år.

Sti­na Nils­son vann, och får bå­de 100 000 kro­nor och sitt ma­nus ut­gi­vet hös­ten 2020.

– All­ting stan­na­de för någ­ra se­kun­der. Jag ha­de in­te en tan­ke på att vin­na så det kom li­te plöts­ligt, sä­ger hon.

Sti­na Nils­son är född 1990 och kom­mer från Borås.

Boken hand­lar om tolvå­ri­ga Liv, och en värld som har för­störts av on­da troll­kar­lar. Land­ska­pet är för­gif­tat och de­mo­ner gör män­ni­skor sju­ka. Fa­mil­jen iso­le­rar sig i hem­met för att skyd­da sig för fa­ror­na, ett te­ma som på­min­ner om si­tu­a­tio­nen i da­gens co­ro­nakris, vil­ket Sti­na Nils­son kal­lar ”en märk­lig slump”.

Hon fun­de­ra­de myc­ket över om äm­net var för mörkt för barn. Men det var just så­da­na be­rät­tel­ser hon själv fast­na­de för i barn­do­men.

– Jag läs­te ”Mio min Mio” och ”Brö­der­na Le­jon­hjär­ta”, och det var myc­ket som man var rädd för då. Jag vil­le in­te gö­ra det för soc­ker­sött, sä­ger hon.

Bild: Zu­hal Kocan

Sti­na Nils­son har vun­nit Bon­ni­er Carl­sens ma­nus­täv­ling. Press­bild.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.