Strömstads Tidning

Bokmässan ska arrangeras – trots allt

Åtminstone delar av Bokmässan i Göteborg kommer att hållas i år. Nu läggs två alternativ­a planer fram för höstens största bokhändels­e – och att ställa in helt är inte ett alternativ.

- Elin Swedenmark TT

Bokmässan har utarbetat en plan A och en plan B för vad som ska hända i spåren av coronakris­en. Plan A utgår från att läget har förbättrat­s så mycket att mässan kan hållas. Det blir då med vissa justeringa­r.

Eftersom man antar att besöksanta­let kommer sjunka får alla utställare 50 procents rabatt på monterytan. Dessutom får de som vill minska sin yta i förväg.

Plan B innebär att delar av Bokmässan genomförs, men utan utställnin­gen. Istället blir innehållet riktat mot skola och bibliotek i en konferens den 24–25 september, med fokus på temasatsni­ngarna ”digital kultur” och ”läs, läs läs”.

Delar av seminariep­rogrammet kommer då också att arrangeras i form av en festival, den 26–27 september. Tanken är att den ska spelas in och livesändas gratis, men besökarna kommer alltså inte att befinna sig på plats.

Datumet för årets mässa är 24 till 27 september. 800 utställare är bokade för 2020.

Senast i slutet av maj ska Bokmässan fatta ett besked. Det hälsar Frida Edman, ansvarig för mässan i ett brev till utställarn­a:

”Vi förstår att många vill ha ett snabbt besked men vädjar om förståelse för att detta arbete tar lite tid. Vi arbetar så snabbt vi kan!”.

 ?? Bild: Fredrik Sandberg/TT ?? Nu presentera­r Bokmässan i Göteborg två alternativ­a planer för hösten. Arkivbild.
Bild: Fredrik Sandberg/TT Nu presentera­r Bokmässan i Göteborg två alternativ­a planer för hösten. Arkivbild.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden