P3

Strömstads Tidning - - Familj -

6.00 Ekot. 6.03 P3 med He­a­ven Small. He­a­ven spe­lar den bäs­ta mu­si­ken och kör de se­nas­te lå­tar­na du vill ha koll på. 6.30 Han­na Hellquist, tax­en Ines och Jör­gen Löt­gård i P3. En ef­ter­mid­dags­talkshow i P3 med ak­tu­a­li­te­ter, ex­klu­si­va in­ter­vju­er, po­pu­lär­kul­tur och hu­mor. 8.30 P3 med Isa­bel­le Ham­be och Christop­her Gar­plind. Star­ta din helg­mor­gon med Isa­bel­le och Christop­her. Le­kar och quiz var­vas med dis­kus­sio­ner och in­tres­sant snack med lyss­nar­na. 12.00 Ekot. 12.03 P3:s mest spe­la­de. Med Ti­na Me­h­rafzoon. Di­gi­Lis­tan och P3:s mest spe­la­de. 14.30 P3 med Victor Lin­nér och Ison Glas­gow. P3-pro­fi­ler gui­dar dig ge­nom den bäs­ta mu­si­ken. 17.30 P3 med Peg Par­ne­vik. Peg hål­ler dig säll­skap och spe­lar en mas­sa grym mu­sik. Det blir nya lå­tar, en och an­nan ol­die och som van­ligt en rik­tigt nice mix av oli­ka gen­res. 19.00 Ekot. 19.03 Pop i P3. Pop i P3 med Ti­na Me­h­rafzoon. Bäs­ta mu­si­ken, hand­ploc­kad av mu­sikäls­kan­de pro­gram­le­da­re. 20.30 Dans och elektro­niskt i P3. Dans och elektro­niskt i P3 med May­ka. Ing­en helg är kom­plett ut­an May­ka! Snö­ra på dig dans­skor­na och dyk in i en värld full av house, bas och rök­ma­ski­ner! 22.30 P3 Din Ga­ta. 0.00 Ekot. 0.02 Va­ken. Med Isa­bel­le Berglund och Pe­ter Sund­berg. Mu­sik, täv­ling­ar och sam­tal. Ett pro­gram för dig som är va­ken, helt en­kelt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.