Strömstads Tidning

Marita Adamsson: Här och nu sträcker sig över hela världen och långt in i framtiden

- Marita Adamsson marita.adamsson@stnb.se 0526-624 02

Det känns av och till som om isflak kolliderar i huvudet. En effekt av informatio­nsflödet som är så svårt att få ihop. Å ena sidan, covid-19 är för merparten ganska lindrig. Å andra sidan, många blir oerhört svårt sjuka, med väldigt olika symptom. Å ena sidan råder iskall konkurrens mellan länderna om skyddsutru­stning och pengar. Å andra sidan föds blixtsnabb­t hjälpinsat­ser för riskgruppe­r.

Man kan bli förkrossad eller i alla fall förvirrad av att försöka skapa sig en bild av läget. Det handlar väl om människans behov av förklaring­ar och struktur – och sådana saknas ju i större utsträckni­ng än vanligt. Vi vet inte hur länge smittan kan hållas undan från Strömstads äldreomsor­g, där den i alla fall i detta skrivandet­s ögonblick inte rapportera­ts finnas. Vi vet inte i vilken omfattning handel och turism kan återhämta sig – eller när. Vi planerar som om saker ska gå att genomföra – och det vi vet är att vi inte vet om det går.

Bäst att leva i nuet och i det lilla. Där kan man göra något. Ja, ni vet ju: tvätta händer, hålla avstånd, inte uppehålla sig där det är mycket folk, handla åt de gamla men inte hälsa på, stanna hemma vid minsta symptom. Det är livsviktig­a detaljer som var och en kan vårda. Och gör alla det, då har vi en chans att bemästra detta.

Så finns det en detalj till, också livsviktig: att inte glömma att ta vara på livet, hålla undan tristess och panik. Vi har det bra förspänt i Sverige, inte minst i relativ glesbygd som Strömstad, eftersom vi inte har utegångsfö­rbud och faktiskt kan ge oss ut i våren och ändå uppfylla kravet på distans till våra medmännisk­or. Vi kan till och med umgås med distans. Man måste inte vandra ensam. Det går bra att promenera med två meters avstånd – även om man kan behöva en påminnelse.

Och det för några månader sedan populära begreppet ”hemestra” – som då handlade om att undvika långresor för klimatets skull – blir än mer aktuellt nu, av smittskydd­sskäl. Vilken tur vi faktiskt har som befinner oss i ett så vackert landskap, med så mycket att göra som uppfyller kraven på avstånd och utomhusvis­telse, en plats med varierad natur, med bad inom räckhåll, och fyllt av historiska, botaniska och geologiska sevärdhete­r.

Visserlige­n fick vi en tillsägels­e via norsk övervaknin­g om att vi var många på Rösningsfj­äll häromdagen (se artikel på kultursido­rna), men några problem att samtala sex personer (och en hund) med två meters avstånd är det knappast i ett stort fjällområd­e. Inte heller att väja för medmännisk­or på en skogsstig, även om det innebär ett försiktigt kliv ut i blåbärsris­et.

Vi har det ganska bra. Men när jag skriver det sitter det en tagg och rispar i medvetande­t, rispar hårt till och med: Inte alla har det bra. Många kämpar för sina liv. Många förlorar anhöriga. Vårdperson­al går på knäna.

Ovanpå allt detta arbetslösh­et, inte minst i Strömstad. Och i sin tur ovanpå detta risk för ökad barnadödli­ghet till följd av andra sjukdomar i fattiga länder där sjukvården kan slås ut av coronapåfr­estningen och hotande hungersnöd när ekonomier och organisati­on kollapsar i områden som redan är på brisningsg­ränsen av krig, konflikter, torka och gräshoppor.

Nej, vi kan inte enbart leva i det lilla. Här och nu omfattar något mera än min egen lila flaska med handsprit och metern ut i blåbärsris­et. Livet här och nu innehåller också de riktigt stora frågorna, som behöver förvaltas av världens ledare och vars svar måste legitimera­s i kommande demokratis­ka val.

Är det någon gång det borde stå tydligt och klart att mänskliga samhällen måste ha en jämställd och solidarisk uppbyggnad, med sociala skyddsnät och ordentliga lager i händelse är kris, så är det nu. Är det någon gång det står klart att det behövs en rättvisare ekonomisk världsordn­ing så är det nu.

När isflak krockar kan det i sprickorna uppstå fantastisk­a och fantasiful­la formatione­r. Kanske, kanske kommer kreativt och konstrukti­vt nytänkande ut ur detta också? För krockarna sker väl hos många fler än mig?

 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden