Strömstads Tidning

Kommunen ger hyreslättn­ader till näringsidk­are

Strömstads­byggen halverar hyrorna de kommande månaderna efter ett förslag från regeringen. Men hyresgäste­r finner kompensati­onen undermålig. – Jag sitter ändå med en fet hyra som jag inte kan betala, säger mäklaren Thomas Nordquist.

- Arvid Brandström arvid.brandstrom@stnb.se 0526-624 03

Strömstads­byggen halverar hyrorna de kommande månaderna efter ett förslag från regeringen. Men hyresgäste­r finner kompensati­onen undermålig.

Många av lokalerna på Norra Hamngatan i Strömstad ägs av det kommunala bostadsbol­aget Strömstadb­yggen som nu väljer att lätta på hyrorna. Förslaget kommer från regeringen som skjuter till fem miljarder kronor för att tillfällig­t syresätta utsatta branscher. Men mäklaren Thomas Nordquist tror att det krävs mer generösa tilltag än halverade hyror om kommunen vill att affärsröre­lserna på gatan ska överleva krisen.

– Kommunen gör bara vad som förväntas av dem. Men vi kommer att få stänga igen inom det närmsta om det inte händer något mer. Ingen på gatan har sålt nånting på flera veckor, säger han.

Enligt krisförsla­get som Strömstads­byggen antagit står staten för en fjärdedel av hyran, alltså är det 25 procent av hyresintäk­terna som fastighets­bolaget går miste om.

– Sänkningen är på tok för liten. Jag sitter ändå med en fet hyra som jag inte kan betala. De borde frysa hyrorna till slutet av juli, så skulle vi kunna ha en ny diskussion efter det.

Thomas Nordquist blir tyst en stund vid sitt skrivbord.

– Om de fryser hyrorna, jag vet inte, vi kanske går i konkurs ändå.

Att lätta mer på hyrorna än vad krisförsla­get säger är ingenting som Strömstadb­yggen planerat.

– Vi har inte diskuterat att frysa hyror utan nu får man som hyresgäst höra av sig till oss så att vi får den samlade bilden, säger Lena Martinsson (S), ordförande i Strömstadb­yggen.

Vilken hjälp kommunen än ger kan den inte ersätta alla kunder som kommer från Norge, enligt henne.

– Det är otroligt svårt att ingjuta hopp så länge gränsen är stängd.

Anser du att halveringe­n av hyrorna är ett tillräckli­gt stöd?

Halveringe­n av hyran gör ju inte att vi klarar oss igenom krisen

– Jag vill inte gå in på det utan nu vill vi ha den samlade bilden så får vi se hur vi går vidare efter det.

Ola Persson (M) sitter också i Strömstadb­yggens styrelse.

– Vi gör det vi kan och vi vill verkligen se till att företag kan behålla sin personal och hålla liv i sina verksamhet­er så gott det går, säger han.

I bokhanden på Norra Hamngatan står Lise-Lotte Birgersson och sorterar pussel under onsdagseft­ermiddagen. Trots att de i princip bara har böcker på svenska står norrmännen för mer än hälften av försäljnin­gen.

– När det kommer till inbundna böcker kan det skilja ett par hundra kronor mellan Sverige och Norge.

Jo Nesbø och Anne Holt är två författare som vanligtvis säljer bra i butiken, många norrmän köper deras böcker översatta till svenska, enligt Lise-Lotte Birgersson.

– Vi är väldigt beroende av norrmännen, säger hon.

Med tanke på påskförsäl­jningen som försvann och ovissheten kring hur länge gränsen kommer att vara stängd hade hon gärna sett ett generösare tilltag från kommunen.

– Halveringe­n av hyran gör ju inte att vi klarar oss igenom krisen. Det behövs kraftigare åtgärder än så, samtidigt förstår jag att kommunen inte kan sänka hur mycket som helst.

Hon kastar en blick över lokalen som i stunden är tom och fortsätter.

– Det är klart att det vore bättre om Strömstadb­yggen sänkte mer. Många sliter ont för att få några pengar överhuvudt­aget. Dagskassor­na är inte så stora.

Lise-Lotte Birgersson tror att fallet kan bli tungt för Strömstads affärsinne­havare om inte mer hjälp går att få.

– Risken är att det blir många tomma lokaler, säger hon.

 ?? Bild: Arvid Brandström ?? ”Det är bra att de sänker hyrorna, annars hade det tagit längre tid att bygga upp allting när krisen är över. Men jag tror inte att stödet är tillräckli­gt”, säger Julia Giorgini på Västerläge.
Bild: Arvid Brandström ”Det är bra att de sänker hyrorna, annars hade det tagit längre tid att bygga upp allting när krisen är över. Men jag tror inte att stödet är tillräckli­gt”, säger Julia Giorgini på Västerläge.
 ??  ?? För Lena Martinsson (S), Ronnie Brorsson (S) och Ola Persson (M) i Strömstadb­yggens styrelse var inte beslutet om att sänka hyrorna mycket att resonera kring.
För Lena Martinsson (S), Ronnie Brorsson (S) och Ola Persson (M) i Strömstadb­yggens styrelse var inte beslutet om att sänka hyrorna mycket att resonera kring.
 ??  ?? Lise-Lotte Birgersson äger bokhandeln på Norra Hamngatan och hade gärna sett kraftigare åtgärder från kommunens sida.
Lise-Lotte Birgersson äger bokhandeln på Norra Hamngatan och hade gärna sett kraftigare åtgärder från kommunens sida.
 ??  ?? Mäklaren Thomas Nordquist på Norra Hamngatan vill att kommunen fryser hyrorna till slutet av juli.
Mäklaren Thomas Nordquist på Norra Hamngatan vill att kommunen fryser hyrorna till slutet av juli.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden