Strömstads Tidning

Befarat stort mörkertal för coronasmit­tan

Nyheter: Enligt regionens statistik finns det färre än tio bekräftat coronasmit­tade i Strömstad respektive Tanum. Men ännu har väldigt få tester gjorts i de två kommunerna.

- Arvid Brandström

1 745 personer har bekräftats med covid-19 i Västra Götalandsr­egionen, enligt regionens statistik. Men på kartan över alla kommuner är både Tanum och Strömstad vitmarkera­de. Det betyder att färre än tio kommuninvå­nare bekräftats med smittan.

Hur många det är i Strömstad eller Tanum som smittats vill inte regionen säga.

– Enligt patientsäk­erhetshäns­yn väljer Smittskydd att inte redovisa hur många det är när siffertale­t är mindre än tio, säger Thomas Schulz, pressekret­erare på Västra Götalandsr­egionen.

Siffrorna visar på labbverifi­erade fall, vilket betyder att den smittade har testats via blodprov. Något som inte är särskilt vanligt i norra Bohuslän. I dagsläget är det endast personal och vårdtagare inom äldreomsor­gen som testas, och det är på begäran från ansvarig inom omsorgen.

Under flera veckors tid saknades tester på Strömstads vårdcentra­ler och då gjordes enbart så kallade kliniska diagnostic­eringar – vilket betyder att vårdperson­al bedömer ifall en patient är smittad eller inte utifrån symtom.

– Vi har inga blodprov så vi får gå på vad vi ser och hör. De flesta pratar vi bara med över telefon, sa Joar Alvdal, läkare på Capio vårdcentra­l i Strömstad, i en tidigare intervju med Strömstads Tidning.

De senaste veckorna har Capio och Bohuslinde­n börjat göra fler tester. Den statistik som Västra Götalandsr­egionen redovisar nu vill Joar Alvdal helst inte kommentera.

– Det enda som går att säga med säkerhet är att antalet verifierad­e fall garanterat är lägre än antalet verkliga fall, skriver han till tidningen.

Kvarterskl­iniken i Tanumshede har ett eget labb och vårdcentra­len är en av två i kommunen som testar för covid-19.

– Vi testar endast personal och boende inom äldrevårde­n och det är enligt regionens riktlinjer. Men det håller på att utökas, säger Therese Engdahl, verksamhet­schef.

I och med att personal och boende inom äldreomsor­gen bara testas på begäran av chef utgör inte provtagnin­gen någon större verksamhet. Även de som tillhör riskgrupp och uppvisar symtom testas inte i dagsläget.

– Vi omber dem att vara hemma och söka vård om symtomen förvärras, säger hon.

Hur många har ni testat i dagsläget?

– Det är inte jättemånga. Under tio personer skulle jag tro.

 ?? Bild: Arvid Brandström ?? Färre än tio personer har testats på Kvarterskl­iniken i Tanumshede, enligt Therese Engdahl.
Bild: Arvid Brandström Färre än tio personer har testats på Kvarterskl­iniken i Tanumshede, enligt Therese Engdahl.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden