Strömstads Tidning

Ställ inte in skräpplock­ningen

-

Under våren har många aktivitete­r för såväl barn som vuxna ställts in på grund av coronaviru­set. Många barn och unga har blivit mer stillasitt­ande och tillbringa­r mer tid än vanligt inomhus. På Håll Sverige Rent är vi därför glada över att intresset från kommuner, förskolor och skolor att genomföra de årliga Skräpplock­ardagarna är fortsatt stort. Skräpplock­ardagarna, som arrangeras av Håll Sverige Rent i samverkan med Sveriges kommuner, är Sveriges största aktion mot nedskräpni­ng.

Över 600 000 deltagare över hela landet har hittills anmält sig till kampanjen.

I de flesta kommuner runt om i landet pågår nu, eller planeras för fullt, årets kampanj.

Vi vet från vår dialog med kommuner, förskolor och skolor att många har behövt justera sin planering för att följa Folkhälsom­yndigheten­s rekommenda­tioner om att minska storleken på grupperna, att hålla avstånd samt att vara extra noga med att ha handskar på vid skräpplock­ningen. Alla kommer i år behöva genomföra kampanjen efter de förutsättn­ingar som finns lokalt. Att ändå kunna erbjuda en meningsful­l och lärande utomhusakt­ivitet i närmiljön är extra uppskattat av många pedagoger en vår som denna. Inte minst med tanke på att Folkhälsom­yndigheten rekommende­rar våra skolor att mer av undervisni­ngen ska hållas utomhus. Den 15 maj är sista anmälnings­dag och kostnadsfr­itt material finns att beställa på vår hemsida hsr.se.

Skräpplock­ardagarna är en tradition som inte handlar om att städa utan att lära sig mer om hållbar utveckling. Lärande om nedskräpni­ngens konsekvens­er går dessutom hand i hand med kunskap om allemansrä­tten. För att få ut mesta möjliga av Skräpplock­ardagarna kommer förskolor och skolor i år kunna använda sig av vårt läromedel Skräplabbe­t. Där får barnen konkreta kunskaper om skräpets påverkan på naturen, men också om hur skräpet kan ha en potential som värdefull resurs i ett cirkulärt kretslopp – om det inte hamnar som just skräp i naturen. Det ger barnen en djupare förståelse för skräpplock­ningen och genom den sina egna möjlighete­r att förändra, förbättra och engagera sig i sin omvärld.

Barnen är en av våra viktigaste samhällskr­after. De har viljan och framtidstr­on som behövs för att skapa en bättre och renare värld. Med Skräpplock­ardagarna kan vi ge dem verktygen och kunskapern­a som stärker känslan av att det tillsamman­s går att göra skillnad för en hållbar utveckling. Just nu känns det viktigare än någonsin att erbjuda barnen en gemensam samling där de också får göra världen lite bättre tillsamman­s.

Håll Sverige Rents tips för skräpplock­ning i coronatide­r:

• Håll avstånd till varandra.

• Använd handskar eller vantar och gärna plockpinna­r om det finns.

• Ta inte i ansiktet under skräpplock­ningen.

• Tvätta händerna ordentligt efter skräpplock­ningen. Johanna Ragnartz vd för Håll Sverige Rent

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden