Strömstads Tidning

Sök solcellsst­ödet nu

-

Intresset för att installera solceller för elprodukti­on är fortsatt mycket stort. Nu föreslår regeringen, C och L att i vårbudgete­n det skjuts till ytterligar­e 200 miljoner kronor till solcellsst­ödet. Stödet är på 20 procent av totalkostn­aden vid installati­on av solcellsan­läggningar och det är hög tid att söka stödet om du har tankar på att köpa och producera egen el. Du kan söka stödet innan du ens har tagit in en offert och det finns inget tvång att du måste installera om du får ansökan beviljad. Företagare måste söka stödet innan det skrivs ett köpekontra­kt eller görs några inköp av material. Privatpers­oner kan ansökan senast sex månader efter installati­onen påbörjas. Men det är störst chans att få stödet ju snabbare man gör ansökan och blir placerad i kön för att få stödet. Så sök nu! Kommunens energi- och klimatrådg­ivare kan hjälpa dig med ansökan.

Under 2019 installera­des 19 000 nätanslutn­a solcellsan­läggningar och nu finns det cirka 45 000 solcellsan­läggningar i landet, och den installera­de effekten ökade med 70 procent. Elprodukti­onen från solceller motsvarar under en procent av Sveriges totala elprodukti­on. De flesta solcellsan­läggningar är placerade på villatak. Roger Stenström Energirådg­ivare Uddevalla, Munkedal, Lysekil, Sotenäs, Tanum och Strömstads kommuner

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden