Strömstads Tidning

Då riskerar du att mista resegarant­in

Om återbetaln­ingen av en redan inställd charterres­a dröjer och bolaget går i konkurs får du heller ingen ersättning från resegarant­in. För att den ska träda in måste resan ha ställts in av rätt anledning.

- Lena Strömberg lena.stromberg@gp.se

Flera läsare har hört av sig till oss, eftersom researrang­örerna dröjer med att återbetala resor, som ställts in på grund av det nya coronaviru­set.

En av dem är Elisabeth Fransson som skulle ha rest till ön Karpathos i Grekland med sin man i slutet av maj, för nionde gången. När utrikesdep­artementet­s, UD:s, reseavråda­n förlängdes till den 15 juni ställde Apollo in resan. De hade redan betalat in anmälnings­avgiften på 2 000 kronor per person och fick välja mellan att omboka eller avboka med återbetaln­ing.

– Eftersom jag inte fick någon bekräftels­e på avbokninge­n ringde jag och frågade när de skulle betala tillbaka och fick då beskedet att det skulle bli i slutet av juni. Ska det verkligen behöva ta två och en halv månader?

Annica Smith är marknadsch­ef på Apollo och försäkrar att alla kommer att få tillbaka sina pengar och hoppas på kundernas förståelse:

– Vi betar just nu av kunderna efter avresedatu­m så fort vi bara kan.

Elisabeth Fransson berättar att hon ringde till Kammarkoll­egiet för att fråga vad som skulle hända med resegarant­in för paketresor om researrang­ören skulle hinna gå i konkurs innan hon fått tillbaka pengarna. Resegarant­in är en trygghet för konsumente­r som köpt en paketresa som inte blir av på grund av en konkurs i bolaget. Men om resan ställts in på grund av UD:s avrådan gäller den inte.

Ingela Allenbert är jurist på Kammarkoll­egiet:

– Lagen gäller bara om vi bedömer att bolaget var insolvent när resan ställdes in.

En paketresa kan vara en charterres­a eller annan resa som bedöms på samma sätt, exempelvis ett sammanlänk­at arrangeman­g med minst två delar som köpts inom 24 timmar.

– Man har alltid rätt att få tillbaka allt som ingår i resan enligt paketresel­agen.

Skulle i stället resegarant­in ticka in har du som konsument också rätt till full återbetaln­ing, om orsaken är att researrang­ören gått i konkurs.

– Ja, under förutsättn­ing att resebolage­t har lämnat korrekta uppgifter till oss, för ibland ser vi att de sålt fler resor än de har uppgett och då räcker resegarant­in inte till full återbetaln­ing, säger Ingela Allenbert.

Men, säger hon, det är i undantagsf­all. Som konsument ska du alltid vända dig till researrang­ören först för att få återbetaln­ing enligt paketresel­agen. Sedan har du tre månader från konkursdag­en på dig att kontakta Kammarkoll­egiet ifall resegarant­in gäller.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden