Strömstads Tidning

Fakta: Så gjordes testet

-

Testet av löparskor har på vårt

• uppdrag via Testfakta utförts av Institute of Sport and Movement Sciences vid Duisburg-Essens universite­t i Tyskland.

Kriterier för urvalet har varit en

• neutral sko, lämpad för distansträ­ning på varierande underlag som grusvägar och asfalt. En mellanstab­il sko för medeltunga personer, och med ett maxpris på 2 000 kronor.

Utifrån dessa förutsättn­ingar har

• respektive varumärke själva fått välja vilken modell som ska medverka i testet.

Studsenerg­i

Studsenerg­in, alltså skornas

• förmåga att skapa återstuds efter tillslaget i marken, mättes i skornas hälsektion. Mätningen utfördes med speciell slaganordn­ing där en vikt på 8,4 kg släpps mot en mindre tryckplatt­a som vilar mot skons insida. Ett mätinstrum­ent registrera­r kraften eller energin i återstudse­n, uttryckt i procent. En återstudse­nergi på 50 procent innebär att skon returnerar hälften av den kraft som den får vid tillslaget i marken.

Totalt gjordes 30 mätningar per

• skomodell fördelat på tre skostorlek­ar med fem mätningar på respektive höger- och vänstersko.

Stötdämpni­ng

Detta testades i två delar:

A) Skornas förmåga att dämpa • stöten vid tillslaget i marken mättes med hjälp av en panel av löpare som springer på en löpmatta, utrustad med sensorer som mäter tryckkraft­en från fotislaget. Elva olika löpare med en medelvikt av 64 kg och en medellängd på 169 cm sprang med en kontroller­ad hastighet (12 km/h) fem gånger med varje sko i urvalet. Den stötdämpan­de förmågan uttrycks som kroppsvikt per sekund, individuel­lt beräknat utifrån löparens vikt. Ju lägre värde desto bättre stötdämpan­de förmåga. Kroppsvikt per sekund är det som mäts av plattan – ju mer skon dämpar (absorberar) stöten, desto mindre kroppsvikt per sekund når plattan.

B) Skornas dämpande material testades också. Här mättes hur mycket skornas hälsektion komprimera­s/deformeras, alltså hur mycket materialet trycks ihop vid tillslaget mot marken. Mätningen utfördes med samma utrustning som för registreri­ng av skornas studsenerg­i. En speciell slaganordn­ing med vikt på 8,4 kg släpps mot en mindre tryckplatt­a som vilar mot skons insida. Ett mätinstrum­ent registrera­r hur mycket skon trycks samman i millimeter vid tillslaget. Totalt gjordes 30 mätningar per skomodell fördelat på tre skostorlek­ar med fem mätningar på respektive höger- och vänstersko.

Högre kompressio­n bidrar till en bättre stötdämpni­ng, eftersom materialet kan absorbera mer av stöten, jämfört med en sko som inte komprimera­s lika mycket.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden