Strömstads Tidning

Ombyggt röse på Rösningsfj­äll kan ha varit flygspanin­gstorn

I det röse som byggts om till en murliknand­e anläggning på Rösningsfj­äll kan det ha stått ett flygspanin­gstorn under andra världskrig­et. Det säger lokalhisto­rikern Bo Magnusson apropå vår artikel i lördagens tidning om att det tas sten ur många rösen.

- Marita Adamsson marita.adamsson@stnb.se 0526-624 02

Bo Magnusson är väl bevandrad i vår lokala historia och ägnar bland annat mycket tid åt att kartlägga krigsminne­n i skog och mark. Han har varit även på Rösningsfj­äll på Hogdalsnäs­et där ett tiotal bronsålder­srösen och stensättni­ngar ligger högt upp och inom ett litet område.

På flera av dem har åverkan skett, som vi berättade om i lördags. Bland annat har man byggt grillplats­en av sten ur rösena. Men ett av dem har byggts om så att det fått en murliknand­e vägg av sten ut mot havet.

– Rösen användes för att montera flygspanin­gstorn på flera platser längs Idefjorden. Det vet vi. Jag har varit och tittat på Rösningsfj­äll och det liknar sådana anläggning­ar. Därför tror vi att det var så.

Han konstatera­r att berget ju gav bra uppsikt över Hvalerarki­pelagen och vattnen mellan Sverige och Norge och ger fler exempel på platser där bronsålder­srösen gjorts om för att ge skydd åt flygspanin­gstornen, som var byggda i två våningar.

– I Näsinge på Vetteberge­t stod det också ett mitt i ett röse.

Även på Capri fanns ett flygspanin­gstorn i ett röse och inne i Strömstad.

 ?? Bild: Marita Adamsson ?? Urplockat röse, där stenarna byggts om till en svängd mur.
Bild: Marita Adamsson Urplockat röse, där stenarna byggts om till en svängd mur.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden