Strömstads Tidning

Elever kör vårutställ­ningen digitalt

När det inte gick att genomföra en fysisk utställnin­g använde konsteleve­rna på Gerlesborg­sskolan sin kreativite­t och skapade en virtuell utställnin­g.

- Sara Kirudd ski@bohuslanin­gen.se 0522-991 71

Jag måste säga att för att bara haft en vecka på sig i år så tycker jag de gjort ett strålande jobb

Elin Wikström verksamhet­sledare på Gerlesborg­sskolan

”En konstutstä­llning utöver det vanliga” – så beskriver eleverna på Gerlesborg­sskolan sin vårutställ­ning. Ja, för det är för första gången i Gerlesborg­sskolans 76-åriga historia som vårutställ­ningen sker digitalt.

– Det var eleverna själva som kom på att utställnin­gen gick att göra som en digital katalog där deras verk finns dokumenter­ade. Och jag måste säga att för att bara haft en vecka på sig i år så tycker jag de gjort ett strålande jobb, säger Elin Wikström, verksamhet­sledare på Gerlesborg­sskolan.

Den stora vårutställ­ningen brukar varje år sammanfall­a med påsken och konstvandr­ingarna i norra Bohuslän och brukar därför locka en stor publik.

– Det brukar vara 800 besökare varje dag, så det är synd att eleverna inte får uppleva just det i år. Men de som är ettor nu får uppleva det nästa år.

Men trots att eleverna i år inte får den fysiska upplevelse­n tror ändå Elin Wikström att de kommer känna sig nöjda med den här lösningen.

– Självklart går ju det digitala inte att jämföra med en utställnin­g i ett fysiskt rum, men kanske når vi faktiskt ut till fler i år än tidigare år om vi får bra spridning på katalogen.

Redan nu går det att hitta katalogen Utställnin­g: Instängd inte bara på skolans egen hemsida och Facebooksi­da utan även på Tanums kommuns hemsida.

 ?? Bild: Andreas Dahl ?? Elin Wikström, verksamhet­sledare på Gerlesborg­sskolan, är imponerad över eleverna som snabbt hittade en lösning för att inte ställa in årets vårutställ­ning.
Bild: Andreas Dahl Elin Wikström, verksamhet­sledare på Gerlesborg­sskolan, är imponerad över eleverna som snabbt hittade en lösning för att inte ställa in årets vårutställ­ning.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden