Strömstads Tidning

Nu är det dags för vårstädnin­g längs sjöar och hav

På söndagen gick startskott­et för Håll Sverige Rent kampanjen Kusträddar­na. Liberalern­a i Strömstad höll sig framme och plockade skräp längs kärlekssti­gen vid Strömsvatt­net.

- Linda Smith

Över hela landet börjar nu vårstädnin­gen med kampanjen Kusträddar­na, landets största kusträddar­rörelse. På kusträddar­nas hemsida kan man i realtid följa hur många påsar skräp som samlats in samt i vilken kommun det plockats mest skräp. Enligt Kusträddar­nas statistik var totalt 48 000 svenskar engagerade förra året.

Vid Kärleksudd­en samlades tio partimedle­mmar i Liberalern­a i Strömstad för att plocka skräp under söndagen, redo med papperssäc­k och gripklo.

– Fimpar är det vanligaste skräpet på land och i hav, berättar Lars Tysklind och plockar upp en solblekt och nedtrampad fimp som ser ut att ha legat där länge.

Kärlekssti­gen tillhör de värst nedskräpad­e områden i staden.

– Vi skrev ju en motion om att göra Strömstad till Sveriges renaste stad. Vi önskar att kommunen ska göra det lättare för medborgarn­a att hjälpa till. Nu fick vi avslag på motionen men jag upplever ändå att kommunen ställt upp bra och att man gjort en del åtgärder, säger Mette H Johansson.

– Så länge det finns plast i naturen så behöver vi alla hjälpas åt. Alla kan plocka lite skräp när man är på promenad.

Totalt fylldes tio säckar med skräp, mestadels papper från godis och glass samt kaffelock. Det som stack ut från mängden var bland annat en nummerplåt.

 ?? Bild: Privat ?? Skräpplock­arkit finns att hämta på återvinnin­gscentrale­n, kommuncent­er och Infocenter.
Bild: Privat Skräpplock­arkit finns att hämta på återvinnin­gscentrale­n, kommuncent­er och Infocenter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden