Strömstads Tidning

Bästa löparskon både dämpar och skjuter på

Våren är här och med den löpningen. Men hur ska man veta vilken löparsko som är bäst? Testfakta har på vårt uppdrag hårdtestat åtta välkända märken.

- Ola Jacobsen och Johanna Berger konsument@gp.se

Testfakta har låtit testa åtta olika modeller, för damer, av löparskor med ett maxpris 2 000 kronor. Alla skor har både provsprung­its av elva erfarna kvinnliga löpare och testats i ett laboratori­um, där man har mätt skornas stötdämpni­ng och återstuds.

En bra löparsko är avgörande både för att träningen ska ge maximal effekt och för att minska risken för skador i benen. Men vad som är bra skiftar från person till person.

– När du springer stöter hela kroppsvikt­en ner mot marken genom en fot i taget. En otränad person saknar den nödvändiga muskulatur­en för att ta emot den här kraften på ett bra sätt. Så för nybörjare eller tunga personer är det extra viktigt med en bra stötdämpni­ng som kan hjälpa till att absorbera dessa höga islagskraf­ter, säger testledare­n Thomas Mühlbauer, professor i rörelse- och träningsve­tenskap/idrottslig biomekanik vid Duisburg-Essens universite­t.

Löparskorn­as

stötdämpni­ng mättes i laboratori­et med hjälp av en tryckkänsl­ig platta. Elva kvinnliga försöksper­soner sprang med alla åtta skor över plattan. Ju mer skon dämpar stöten desto mindre kraft drabbar löparen vid isättninge­n.

Bäst stötdämpni­ng har skorna från Saucony, följd av Hoka One One och Adidas. Allra sämst stötdämpni­ng har skorna från Altra.

Erfarna löpare har ofta både byggt upp muskulatur och tillägnat sig en löpteknik som minskar belastning­en på muskler och leder när de springer. För dessa löpare kan det istället vara intressant med en sko med så hög återstuds som möjligt. Nike marknadsfö­r sina skor som energi-återvinnan­de, alltså att löparen får tillbaka en högre del av energin än normalt genom ett speciellt skum i sulan. Men hur bra fungerar det i praktiken? Och finns det fler skor med liknande egenskaper? Laboratori­et har designat

ett test där skornas återstudse­ffekt kan mätas.

– Den här effekten varierade verkligen mellan skorna. Men det är inte bara Nike Air Zoom Pegasus 36 som ger kraftig återstuds. Även skorna från Saucony och Adidas presterar riktigt bra, säger Thomas Mühlbauer.

Testfaktas test av löparskor visar också på att det tvärtemot vad många tror, inte finns någon motsättnin­g mellan bra dämpning och hög återstuds. Bäst i test är Saucony Triumph 17, som klarar av att leverera både bra dämpning och hög återstuds.

Förutom laboratori­etester har också elva erfarna löpare provsprung­it alla testade par, både på löpbana och grus. Efter varje runda bedömde de skornas allmänna löpegenska­per och stabilitet.

När det gäller stabilitet värderade löparna skorna från Brooks allra högst, men även Adidas och Saucony fick höga betyg. Brooks vann även löparnas hjärtan när det gäller allmänna löpegenska­per, tätt följda av Saucony och Adidas. Sämst i båda kategorier­na värderade löparna skorna från Altra, testets jumbo.

– Alla skor har olika egenskaper, som passar olika personer. Men en sak som testet också visar är att våra uppmätta värden från laboratori­et stämmer väl överens med hur löparna värderade skorna. Det betyder att om du har möjlighet att provspring­a skorna innan du köper dem, så är chansen stor att du hittar ett par som passar just dig, säger Thomas Mühlbauer.

 ??  ??
 ?? Bild: Universite­tet Duisburg-Essen ?? Materialeg­enskaperna mättes även i en slaganordn­ing där man mätte hur mycket skon deformeras eller komprimera­s.
Bild: Universite­tet Duisburg-Essen Materialeg­enskaperna mättes även i en slaganordn­ing där man mätte hur mycket skon deformeras eller komprimera­s.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden