Strömstads Tidning

Tolkning och betygsättn­ing av resultatet

-

Resultaten från de olika testmoment­en har tolkats och betygsatts i samråd med det utförande laboratori­et. De olika delmomente­n har viktats samman till ett totalbetyg med följande fördelning: • Återstuds 20 procent

• Stötdämpni­ng (sammanvägt av stötdämpni­ngs- och kompressio­nstester) 30 procent • Löpegenska­per 50 procent

 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden