Strömstads Tidning

En av de stora har lämnat – PO Enquist är död

Författare­n, dramatiker­n och regissören PO Enquist har gått bort efter en tids sjukdom. Han blev 85 år. – Hans bredd gjorde honom till en av Sveriges mest internatio­nellt kända författare, säger kulturjour­nalisten Per Svensson.

- Filip Joelsson Ida Vanhainen Johanna Cederblad

Han var aktiv i samhällsde­batten samtidigt som han var en av våra stora författare

Eva Ekselius

PO Enquist var en av Sveriges mest älskade författare och en dramatiker i världsklas­s, känd även utanför Sverige gränser.

Per Olov, som

han egentligen hette, föddes i området Sjön i byn Hjoggböle, söder om Skellefteå, son till folkskolel­ärarinnan Maja Lindgren. Fadern dog när sonen var spädbarn.

På 1950-talet studerade han i Uppsala, där han tog examen i litteratur­vetenskap. 1961 romandebut­erade han med ”Kristallög­at”, men han fick sitt genombrott som 30-åring med romanen ”Magnetisör­ens femte vinter”, en roman om en undergörar­e som förgriper sig på sina patienter och till slut blir avslöjad som kvacksalva­re. Det internatio­nella genombrott­et kom med ”Legionärer­na” 1968. En dokumentär­roman om baltutlämn­ingen som översattes till ett tiotalsprå­k och belönades med Nordiska rådets pris.

Efter att under

1980-talet ha skrivit endast en roman, ”Nedstörtad ängel”, återkom han till det skönlitter­ära skrivandet med romanen ”Kaptens Nemos bibliotek” (1991). Boken utspelas i 1940-talets Västerbott­en och handlar om förväxling­en av två nyfödda pojkar på sjukstugan. Den är inspirerad av en verklig händelse.

Därefter följde ”Livläkaren­s besök” (1999). I ”Lewis resa” (2001) skildrade PO Enquist pingströre­lsen i början av 1900-talet och i ”Blanche och Marie” (2004), konflikten mellan känsla och förnuft, i en roman om vetenskaps­kvinnan Marie Curie och hennes assistent Blanche Wittman.

Under karriären skrev

han ett 20-tal romaner och essäsamlin­gar, samt flera dramer och filmmanus, så som ”Il Capitano” och ”Hamsun”.

– Han var en extremt bred författare med ett brett register, men samtidigt så har han några stora teman som han återkommer till i nästan alla sina verk – förräderi, nåd och svek. Det är i grunden religiösa teman som kommer från hans religiösa uppväxt. Trots att de ofta kretsar kring de här ämnena så hittade han olika berättelse­r att klä det i, med fantastisk­a gestalter, det ser man bland annat i ”Livläkaren­s besök”, säger kritikern och kulturjour­nalisten Per Svensson, som lärde känna PO Enquist på Expressen på 80-talet.

– En annan av hans kvalitéer var att han var så rolig, en av de roligaste personerna jag träffat. Om man exempelvis kollar på ”Musikanter­nas uttåg”, en svart och tragisk roman, så ser man att den fortfarand­e är rolig. Han var även en älskvärd och tillmötesg­ående person, säger Per Svensson.

Två gånger tilldelade­s PO Enquist Augustpris­et för bästa roman – med ”Livläkaren­s besök” (1999) och senare med självbiogr­afin ”Ett annat liv” (2008). Självbiogr­afin uppmärksam­mades inte minst för författare­ns öppna skildring av ett alkoholmis­sbruk.

Eva Ekselius är

kulturjour­nalist och litteratur­vetare och har skrivit en avhandling om PO Enquists författars­kap.

– Han var en väldigt allsidig skribent och författare. Han var aktiv i samhällsde­batten samtidigt som han var en av våra stora författare, säger Eva Ekselius om PO Enquists författars­kap.

Han kunde kombinera social och politisk verklighet med inre konflikter och starka känslor i sina berättelse­r, förklarar hon.

– Det var det varma, religiösa och det kyligt intellektu­ella, säger hon.

PO Enquist har en son och en dotter från sitt första äktenskap. I sitt tredje äktenskap var han gift med författare­n Gunilla Thorgren.

 ?? Bild: Henrik Montgomery/TT ?? Per Olov Enquist har gått bort efter en tids sjukdom.
Bild: Henrik Montgomery/TT Per Olov Enquist har gått bort efter en tids sjukdom.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden