P3

Strömstads Tidning - - Namn & Nära Familj -

6.00 Ekot. 6.03 P3 med He­a­ven Small. 7.00 P3 Ny­he­ter. 7.02 Mor­gon­pas­set i P3. Med Kodjo Ako­lor, Kat­he­ri­ne Zim­mer­man och Da­vid Druid. En här­lig start på dagen! Se­nas­te nytt, fi­lo­so­fis­ka ut­sväv­ning­ar, hu­mor, kul­tur och in­tres­san­ta gäster. 10.00 P3 Ny­he­ter. 10.02 P3 med Ay­an Ja­mal och Kodjo Ako­lor. 10.30 P3 med Ay­an Ja­mal. Ay­an hål­ler dig säll­skap med den bäs­ta mu­si­ken, ny­släpp­ta lå­tar som du vill ha koll på och de se­nas­te mu­sikny­he­ter­na. 11.30 P3 med Ay­an Ja­mal och Ju­an Ha­va­na. Ay­an och Ju­an hål­ler dig säll­skap med den bäs­ta mu­si­ken, ny­släpp­ta lå­tar som du vill ha koll på och de se­nas­te mu­sikny­he­ter­na. 12.30 P3 med Ju­an Ha­va­na. Ju­an hål­ler dig säll­skap med den bäs­ta mu­si­ken, ny­släpp­ta lå­tar som du vill ha koll på och de se­nas­te mu­sikny­he­ter­na. 14.30 P3 med Ju­an Ha­va­na och Marcus Berg­gren. Marcus och Ju­an hål­ler dig säll­skap med den bäs­ta mu­si­ken, ny­släpp­ta lå­tar som du vill ha koll på och de se­nas­te mu­sikny­he­ter­na. 15.00 P3 Ny­he­ter. 15.02 Hanna Hellquist, tax­en Ines och Marcus Berg­gren i P3. En ef­ter­mid­dags­talkshow i P3 med ak­tu­a­li­te­ter, ex­klu­si­va in­ter­vju­er, po­pu­lär­kul­tur och hu­mor. 17.30 P3 med Re­bec­ca & Fio­na. Bäs­ta mu­si­ken, hand­ploc­kad av mu­sikäls­kan­de pro­gram­le­da­re. 19.00 Ekot. 19.03 La­tin i P3. Tro­pisk elektro, do­mi­ni­kansk dem­bow och po­pu­lär sal­sa. Kick­star­ta hel­gen med det bäs­ta från La­ti­na­me­ri­ka! 21.00 Ekot. 21.03 P3 med He­a­ven Small. 22.00 Ekot. 22.05 Mor­gon­pas­set i P3. 23.00 Ekot. 23.05 P3 Lå­ten. 0.00 Ekot. 0.02 Va­ken. Med Pa­me­la Ta­i­vas­sa­lo och Ro­bert Frank. Mu­sik, täv­ling­ar och sam­tal. Ett pro­gram för dig som är va­ken, helt en­kelt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.