Rol­ling Sto­nes sän­der spe­ci­alshow

Strömstads Tidning - - Familj -

Rock­ban­det Rol­ling Sto­nes lan­se­rar Youtu­be-sho­wen ”Ex­tra licks”, en sex­de­lad se­rie med kon­sert­fil­mer, från den 3 maj. Det blir förs­ta gång­en som ma­te­ri­a­let görs till­gäng­ligt di­gi­talt och en­ligt fle­ra ame­ri­kans­ka me­di­er hand­lar det bland an­nat om kon­ser­ter från ”Voodo lounge”-tur­nén från 1994 och ”Ole!”-tur­nén från 2016.

Ban­det släpp­te ny­li­gen lå­ten ”Living in a ghost town”, de­ras förs­ta nya egen­skriv­na på åt­ta år. (TT)

Bild: Pri­vat

Krok­strand, förs­ta maj. Fy­sisk sam­ling är in­ställd. Men väns­ter­par­tis­ter i Krok­strand an­slu­ter sig till ini­ti­a­ti­vet att flag­ga rött.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.