På förs­te Maj ska po­tä­te­ne i jo­le

Strömstads Tidning - - Insidan -

Ja skul­le tru at­ter de va ne­re ti stan om fre­dan a jekk me flag­ger a pla­ka­ter,

Men Ma­li a jaj ve va him­me, de ved på förs­te Maj ska po­tä­te­ne i jo­le an­ting­en döm vell el­le en­te.

Ve ble fä­lie på lur­da ef­tan. Då va ve jaggu uden­te bäg­ge två. Op­pe ti hau­ven sät­te ve öss på hör vår krakk, a Ma­li häl­la opp en köpp kaf­fe te öss.

– Sek­ket jäk­la ar­be ve har jort, sa Ma­li a snöd sa i för­klätt.

– Ja de ska ja si, sa ja. Ar­be­samt ära, men gött a ha!

Ma­li jekk in a byn­na me med­dan, men ja ble sed­daa­nes a tän­ke på förs­te Maj opp over här. Då jekk Hil­mer i Kallk­jäll­kas, Omar i Bröd­det a jaj rönt op­pe ti den sto­re san­hö­la. Ve ha­de jo me öss en gammel­dars gram­mo­fon( en sönn me sveb på) på den pla ve spel­le uli­ga bed­dar som ve jekk tell.

Men en gong ble da hims­kett ga­let. Omar i Bröd­det ha­de fått mes­sa fel gram­mon­fon­ski­ve,sö nä han ve­va igång de Hä­ringe spel­levar­ket, a ve skul­le byn­ne a gå, sö hört­te ve: Ha ta­re fö hun­nong­en där i fönst­ret...

Ve gabskrat­ta al­le tre, sia slö ve öss ner, a butt­lan­ne rög fram.

Ja de va e syn där ti san­hö­la, a ja kan se den sy­ne nä ja vell, nä Omar i bröd­det jekk me rö bod i ra­ve. Den bok­se­ba­gen lys­te jaggu som flöu­va i kål!

Ve går i san­hö­la som nog­ge fom­mar a Hil­mer gli­ser me nye gom­mar. Omar hek­kar a ti bak­ken pek­kar.

Där et­ter­på ha går a lom­mar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.