Dy­lan släp­per ny ski­va i som­mar

Strömstads Tidning - - Namn & Nära -

Bob Dy­lan över­ras­kar nu fan­sen med än­nu en ny låt – den tred­je på ba­ra en dryg må­nad – och med­de­lar ock­så att ett helt nytt al­bum är på gång i som­mar.

”Rough and row­dy ways” ges ut den 19 ju­ni och blir Dy­lans förs­ta al­bum med ny­skriv­na lå­tar på åt­ta år, upp­ges på den of­fi­ci­el­la hem­si­dan.

Al­bu­met släpps som dub­bel-cd, dub­bel­vi­nyl och di­gi­talt. Un­der nat­ten släpp­tes även den nya lå­ten ”Fal­se prop­het” från kom­man­de al­bu­met. Ut­giv­ning­en avi­se­ra­des på ar­tis­tens Twit­ter med en teck­ning av ett ske­lett upp­klätt i ko­stym och den kryp­tis­ka tex­ten ”Vad tit­tar du på? Det finns ing­et att se.”

Ti­di­ga­re un­der vå­ren har Dy­lan släppt lå­tar­na ”I con­tain mul­ti­tu­des” och den 17 mi­nu­ter långa ”Mur­der most foul” om mor­det på John F. Ken­ne­dy. Den se­na­re blev ock­så Dy­lans förs­ta sing­e­let­ta på Bill­board­lis­tan, 58 år ef­ter de­bu­ten. Även des­sa två upp­ges in­gå i det nya al­bu­met, men an­nars är ing­et känt om låt­lis­tan.

Bild: Chris Piz­zel­lo

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.