Brand i skogs­om­rå­de i Bul­la­ren

Rädd­nings­tjäns­ten lar­ma­des vid 15.30-ti­den i fre­dags till en på­gåen­de ter­räng­brand vid om­rå­det kring ej­g­de­sjön i ta­num.

Strömstads Tidning - - Nyheter - Ca­mil­la haa­gen

Det var ett brand­flyg som slog larm. när rök upp­täck­tes kom­ma från ett om­rå­de kring Vass­bot­ten, be­rät­ta­de Ola Nils­son, team­le­da­re på SOS Alarm strax ef­ter lar­met. Vid 16.30-ti­den stod det klart att det var när­ma­re Ej­g­de­sjö­om­rå­det som bran­den ut­bru­tit, och att sju en­he­ter från rädd­nings­tjäns­ten ryckt ut för att ar­be­ta med släck­ning­en.

En­ligt An­ne­lie Sil­vei­ra, team­le­da­re på SOS Alarm, upp­skat­ta­des släck­nings­ar­be­tet ta un­ge­fär två tim­mar. Strax ef­ter kloc­kan 18 var bran­den släckt.

Inga per­sonska­dor har rap­por­te­rats i sam­band med hän­del­sen, och det är än­nu oklart vad som star­tat bran­den.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.