Fak­ta: Ar­bets­lös­het i Nor­den i slu­tet av mars

Strömstads Tidning - - Tema -

Oli­ka myn­dig­he­ter och oli­ka län­der kan ha oli­ka mät­me­to­der när det gäl­ler ar­bets­lös­he­ten. Dan­mark: 4,1 pro­cent, en­ligt Dan­marks sta­tistik. Fin­land: 7,3 pro­cent, en­ligt Sta­tistik­cen­tra­len (Fin­land). Is­land: 3,3 pro­cent, en­ligt Is­lands sta­tistik­myn­dig­het (Hagsto­fa Is­lands).

Nor­ge: 10,7 pro­cent, en­ligt NAV (Nor­ge).

Sve­ri­ge: 7,6 pro­cent, en­ligt Ar­bets­för­med­ling­en.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.