P3

Strömstads Tidning - - Båtar Varor -

5.59 P3. He­a­ven Small. P3-pro­fi­ler gui­dar dig ge­nom den bäs­ta mu­si­ken. 6.30 Mor­gon­pas­set i P3. Med Han­na Hellquist, Da­vid Druid och Mar­cus Berggren. En här­lig start på da­gen! Se­nas­te nytt, fi­lo­so­fis­ka ut­sväv­ning­ar, humor, kul­tur och in­tres­san­ta gäs­ter. 10.00 P3 Ny­he­ter. 10.02 P3. Ay­an Ja­mal och Mar­cus Berggren. P3-pro­fi­ler gui­dar dig ge­nom den bäs­ta mu­si­ken. 10.30 P3. Ay­an Ja­mal. P3-pro­fi­ler gui­dar dig ge­nom den bäs­ta mu­si­ken. 11.30 P3. Ay­an Ja­mal och Jo­han­nes Ca­kar. P3-pro­fi­ler gui­dar dig ge­nom den bäs­ta mu­si­ken. 12.30 P3. Jo­han­nes Ca­kar. P3-pro­fi­ler gui­dar dig ge­nom den bäs­ta mu­si­ken. 14.30 P3. Jo­han­nes Ca­kar och Jör­gen Löt­gård. P3-pro­fi­ler gui­dar dig ge­nom den bäs­ta mu­si­ken. 15.00 P3 Ny­he­ter. 15.02 P3. Kodjo Ako­lor och Jör­gen Löt­gård. En ef­ter­mid­dags­talkshow i P3 med ak­tu­a­li­te­ter, ex­klu­si­va in­ter­vju­er, po­pu­lär­kul­tur och humor. 17.30 P3. He­a­ven Small. P3-pro­fi­ler gui­dar dig ge­nom den bäs­ta mu­si­ken. 20.00 Ekot. 20.03 Ra­di­ospor­ten. 20.06 Rock, me­tal och punk i P3. Rock, me­tal och punk i P3 med John An­ders­son. Bäs­ta mu­si­ken, hand­ploc­kad av mu­sikäls­kan­de pro­gram­le­da­re. 22.00 Ekot. 22.03 Mor­gon­pas­set i P3. 23.00 Ekot. 23.07 Lig­ga. 0.00 Ekot. 0.02 Va­ken. Med Ro­bert Frank och Li­sa Fri­berg. Musik, täv­ling­ar och sam­tal. Ett pro­gram för dig som är va­ken, helt en­kelt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.