Fak­ta: Köp av sjuk­hus­bygg­na­den

Strömstads Tidning - - Nyheter -

För­ra året kon­tak­ta­de S-sty­ret

• i Strömstads kom­mun Väst­ra Gö­ta­lands­re­gi­o­nen med en för­frå­gan om att få kö­pa sjuk­hus­bygg­na­den. Ef­ter en oberoende vär­de­ring har nu Strömstads kom­mun fått ett er­bju­dan­de från re­gi­o­nen om att kö­pa sjuk­hu­set för 55 mil­jo­ner kro­nor.

På ons­da­gen be­slu­ta­de en

• oe­nig kom­mun­sty­rel­se att fö­re­slå kom­mun­full­mäk­ti­ge att ac­cep­te­ra re­gi­o­nens bud.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.