Ki­wa­nis skän­ker frukt till äldre­bo­en­den

Strömstads Tidning - - Namn & Nära -

Be­a­te­bergs­går­den tis­dag kloc­kan 12:30. Ma­ria Wo­ge­ni­us och Xu­fe Emi­ni vi­sar tack­samt fram frukt­lå­dan som Be­a­te­bergs­går­dens per­so­nal fått av Ki­wa­nis club i Strömstad. De be­rät­tar att al­la kom­mu­nens äldre­bo­en­den kom­mer få en frukt­le­ve­rans per vec­ka i sex vec­kor av klub­ben.

Bild: Linda Smith

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.