Ak­ti­vi­tets­tips i co­ro­na­ti­der

Strömstads Tidning - - Fria Ord & Ledare -

Säl­lan har det fun­nits så go­da skäl att upp­täc­ka vår fi­na na­tur som nu. Att um­gås ute re­kom­men­de­ras även för risk­grup­per, även om man ska tän­ka på att hål­la av­stånd. Ett tips på ak­ti­vi­tet är att strand­stä­da. Läs mer om hur du kan får ett kit för städ­ning och få fler tips på vad du kan gö­ra i co­ro­na ti­der - en­sam el­ler med and­ra. Se stromstad.se/ co­ro­na­tips.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.