,åll dig upp­da­te­rad!

Strömstads Tidning - - Fria Ord & Ledare -

Strömstads kom­mun age­rar i en­lig­het med myn­dig­he­ter­nas re­kom­men­da­tio­ner. Vi sam­ver­kar tätt med Väst­ra Gö­ta­lands­re­gi­o­nen, Läns­sty­rel­sen och and­ra an­sva­ri­ga myn­dig­he­ter. Hur lä­ges­bil­den på­ver­kar oss och de åt­gär­der vi vid­tar in­for­me­rar vi om på kom­mu­nens webb­plats stromstad.se.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.