Star­ta eget på som­mar­lo­vet!

Strömstads Tidning - - Fria Ord & Ledare -

Sommarjobb­en är osäk­ra för många i år, med stöd av or­ga­ni­sa­tio­nen Ung­Dri­ve finns möj­lig­het för ung­do­mar att få bå­de start­ka­pi­tal och coaching för att pro­va på att star­ta eget! Sök fö­re den 31 maj på www.ung­dri­ve.se

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.