Tack till al­la som käm­par!

Strömstads Tidning - - Fria Ord & Ledare -

Co­ro­na­pan­de­min är in­te över och vi be­hö­ver fort­satt se till att hål­la av­stånd, vär­na äl­dres häl­sa, und­vi­ka folk­sam­ling­ar och tän­ka på hand­hy­gi­e­nen.

Sjuk­hu­sen i re­gi­o­nen har det tufft och myn­dig­he­ter­na kom i vec­kan med en ny upp­ma­ning till al­la över 70 år att und­vi­ka när­kon­takt med and­ra med åt­föl­jan­de smitt­risk. Att um­gås ute med nä­ra och kä­ra på av­stånd går för­stås bra. Fort­sätt föl­ja myn­dig­he­ter­nas råd!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.