Stöd till äld­re och risk­grup­per

Strömstads Tidning - - Fria Ord & Ledare -

Du som är äld­re el­ler till­hör en an­nan risk­grupp kan få hjälp med att hand­la mat el­ler gö­ra ären­den. Ring kom­mu­nens stöd­te­le­fon för att dis­ku­te­ra bäs­ta lös­ning­en för dig. Te­le­fon 0526-136 87 mån­dag-fre­dag kl 08.0016.30.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.