dags för jul­klapp re­dan nu?

Strömstads Tidning - - Fria Ord & Ledare -

Cen­ter­par­ti­et i Strömstad ser att Ly­se­kils kom­mun ger si­na an­ställ­da en ti­dig jul­klapp. Ett pre­sent­kort på 300 kro­nor som gäl­ler för bu­ti­ker, re­stau­rang­er, tjäns­ter och upp­le­vel­ser. De upp­ma­nar si­na an­ställ­da att an­vän­da pre­sent­kor­tet nu när lä­get är tufft.

Cen­ter­par­ti­et i Strömstad tyc­ker att bra idéer ska an­vän­das fle­ra gång­er. Då lä­get för många av vå­ra små­fö­re­ta­ga­re är myc­ket an­strängt tyc­ker vi att det­ta bor­de gö­ras även i Strömstad.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.