Glömm non­te a flag­ge på lur­da!

Strömstads Tidning - - Namn & Nära -

Ja ba­re si­ret, sö ära sakt: Glömm non­te a flag­ge på lur­da!

Fö på lur­da ära svens­ke flag­gas da! Då bli­ra spe­ta­kel ne­re ti Ströms­ta me prad i Stasspar­ken. A på TV:n kan en se op­pi­frö Stok­k­hölm hös­sen dör grej­jar me kong­en i spes­sen.

Här him­me ära i or­ning sö. Ma­li har som van­lett strög­ge flag­ga, a stange ble nylak­ka ifjol sö den ä lig­ge go.

Ve ska tell a me hes­se flag­ge på Kallk­jäll­kas. Ja, Hil­mer ä jon­te där, men stäl­let ä jo mett, a de kan jo vä­re pent me lett flag­ging.

Om en far rönt i bjue en söd­den häringe flag­ge­da, sö ära nog­ge­ne som en­te flag­gar. Men de kan nokk be­ro på at­ter flag­ga ä ilej­jer­vall, el­le sö ä stange röd­den.

Ja läs­te nog­ge ro­let ti bo­ge om Hod­dal. Ja ja kjöpp­te bo­ge tå en kall fö nog­ge år sia. De va jaggu ro­lett a lä­se om Hod­dal, a hös­sen fölk ha­de för i tia. De va jo monge fes­ka­re där, a ude ve Hod­dalsnä­set va monge tå döm.

En epi­sod som ja skrat­ta gött tå, va nä en kall kom ud på tram­pen en mor­ra. A ha fek­ken se, jo döm flag­ga på hall stang på ett stäl­le.

Kalln ble hims­ket vi­o­sen, sö han tjes­te ivej sö möll a mö­se rög rönt trä­bön­na­ne pån.

Väl fram­me sö fröu­van kalln i hu­set:

– Him ära som har döu­va?

– Här ä ing­en som döu­va, sva­ra kalln i hu­set.

– Ja­men du flag­gar jo på hall stang, sa den vi­o­se­ne kalln.

– Jas­så de, sa han som but­te där, ja fekk an­te höuv­re opp.

Ve ska tell a me hes­se flag­ge på Kallk­jäll­kas

Lef­fe ”Nol­hôt­ten” Gun­nars­son.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.