Nord­men­ne­ne kom­mer til­ba­ke til strømstad!

Strömstads Tidning - - Fria Ord & Ledare -

Det er ikke ba­re han­dels­og tu­rist­nae­ring­en i Strømstad som er skuf­fet over at den nors­ke re­g­je­ring­en ikke vil la nord­menn krys­se gren­sen. De over 12 000 som har hyt­ter og fe­ri­e­hus i Sve­ri­ge, er li­ke skuf­fet.

Men til vå­re svens­ke ven­ner vil jeg si: Vi kom­mer til­ba­ke!

Vi sav­ner Strømstad. Vi set­ter spe­si­elt stor pris på den go­de ser­vicen som kjen­neteg­ner Coop i Strømstad, Pe­ter­sons Klä­der el­ler Dahl­grens Skor – og al­le and­re for­ret­ning­er, kafé­er og fir­maer som vi har kon­takt med når vi er på hyt­ta på Løk­hol­men. Og dit drar vi så of­te vi kan.

Vi hå­per nae­rings­li­vet i Strømstad også i frem­ti­den vil sat­se på tri­ve­li­ge mar­keds­da­ger og yte god ser­vice.

Og jeg gjen­tar: Vi kom­mer til­ba­ke!

Sve­in M. Sir­nes

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.